Kontaktinformasjon:

Ringerike Trekkspillklubb
Torsv 6
3518 HØNEFOSS
Att: Leder Erik Tangen
 
 
Øvelser:
Datasvar AS, Vesterntangen
Nansenveien 1, 3513 HØNEFOSS
Torsdager
 
 
Telefon: 995 26 895 / 32 11 11 51
Org.nr:  983 434 150
 
 
Web.ansvarlig:   Steinar Eriksen
   
Dirigent:    Steinar Eriksen

 

Kontaktskjema: