Tidligere aktive medlemmer

Medl. fra Sluttet   Navn trekkspillere Funksjon Merknad
2012 2013   Erlend Enger trekkspill sluttet pga jobbsituasjon
2012 2013   Linda Enger trekkspill sluttet pga helse
1998 2014   Trygve Madsen trekkspill sluttet pga alder
1976 1979 + Fra
2009-2014
  Herbert Sandli trekkspill Chartermedlem sluttet pga alder
1976 1977 + Fra 2006-2009   Eivind Nyhagen Aalde trekkspill Chartermedlem
1976 2008   Arne Halden trekkspill Æresmedlem / Chartermedlem trukket seg pga alder (f.11.10.1924)
1976 2008   Jan Heggelien trekkspill Æresmedlem / Chartermedlem trukket seg pga alder (f.19.11.1927)
2004 2008   Tor Asbjørn Hagen trekkspill sluttet pga jobbsituasjon
1996 2007   Bjørn Erik Sem-Jacobsen trekkspill kom fra Lensbygda Tr.kl. /sluttet
2002 2006   Gunn Nordalen Bjerke trekkspill kom fra Modum Tr.kl./sluttet
1977 2005 Steffen Engnæs trekkspill Trukket seg pga sykdom/død
1977 2001 Georg Hansen trekkspill døde som aktiv/rett etter øvelsen
  sluttet   Gro Synstelien trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Trond Bergestuen trekkspill bor utenfor distriktet
  sluttet   Guro Katrine Berntsen trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Guro Buttingsrud trekkspill ikke aktiv lenger
1976 sluttet Torbjørn Norstad trekkspill Chartmedlem/ikke aktiv lenger
1976 sluttet Kåre Eriksen trekkspill Chartmedlem,døde som ikke aktiv
  sluttet   Kari Marie F. Engnæs trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Margit Engnæs trekkspill bor utenfor distriktet
  sluttet   Torill Ånesen trekkspill ikke aktiv lenger
1978 sluttet   Tom Tandberg trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Hans Henrik Halden trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Kirsti Dokka trekkspill bor utenfor distriktet
1993 sluttet   Svein Kåre Haugen trekkspill bor utenfor distriktet/leder Malm Tr. klubb
  sluttet   Mette Mosengen trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Terje Sundt trekkspill bor utenfor distriktet
1976 sluttet Finn Baksvær trekkspill Chartmedlem/døde som ikke aktiv
1976 sluttet   Einar Weggersen trekkspill Chartmedlem/ikke aktiv lenger
1976 sluttet Tor Lafton trekkspill døde som ikkeaktiv
  sluttet Oddvar Weggersen trekkspill ikke aktiv lenger
1977 sluttet   Harald Hurum trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Aksel Dyrud trekkspill bor utenfor distriktet
  sluttet   Narve Granberg trekkspill bor utenfor distriktet
1976 sluttet   Anders Andersen trekkspill Chartmedlem/ikke aktiv lenger
  sluttet   Torleif Westby trekkspill er kun med i klubben på spesielle oppdrag
  sluttet   Torgeir Ruste bassinstrument ikke aktiv lenger
1987 sluttet   Rune Hunstad trekkspill ikke aktiv lenger
  sluttet   Kjell Larsen trekkspill ikke aktiv lenger