Ringerike Trekkspillklubb

Orkestermusikk innen klassisk, underholdning, kirkemusikk, gammeldans og folkemusikk

Steinar Eriksen

Ringerikes Museum er 100 år i 2023

Hønefoss Trekkspillmuseum og Ringerike Trekkspillklubb med prosjektkonsert i Ringerikes Museums jubileumsår


Ringerikes Museum er 100 år i 2023. Hønefoss Trekkspillmuseum har gleden av å ha fine lokaler i Ringerikes Museum, hvor vi har et godt samarbeid gjennom blant annet guiding og jevnlige konserter v/RingerikeTrekkspillklubb.
I anledning jubileet arbeider Ringerike Trekkspillklubb og Hønefoss Trekkspillmuseum med en prosjektkonsert som er vår gave til Ringerikes Museum i jubileumsåret. Forestillingen er en «musikalsk historietime». Trekkspillets tidlige historie, samt epokene i trekkspillbyen Hønefoss, skaper rammen. Den lokale industrihistorien tilknyttet Harald Henschiens Trekkspillfabrikk, der også flere lokale lokale bedrifter innen trevare og mekanisk industri var underleverandører, er også med. Trekkspillpedagogen Arild Formoe med start hos Henschien og senere med mangeårig karriere med egen trekkspillskole og flere orkestre, skapte sin egen epoke. Såvel eminente solister som epokeskapende orkestermusikk for trekkspill ble skapt av Arild Formoe. Blant de mest premierte blant Formoes elever er Steinar og Øystein Eriksen. Sammen med familien og flere seniorer, blant annet far Torbjørn og Steinars kone Evy, startet de Ringerike Trekkspillklubb i 1976. Historien om Ringerike Trekkspillklubb er ikke ferdig skrevet.


Krydret med tidsriktige musikkinnslag fra de ulike epokene, skal dette bli en fin musikk- og industrihistorisk reise. Manus og regi er ved Steinar Eriksen og Jan Ivar Fredriksen. Musikken er ved Ringerike Trekkspillklubb under ledelse av Steinar Eriksen. Vi får blant annet høre musikk komponert av Harald Henschien, Jacob Scharff, Johan Sebastian Bach, Felix Burns og Steinar Eriksen, alt arrangert av Steinar Eriksen. 


Foreløpig er det satt opp to forestillinger: 24. mai kl 1800 i Ringerikes Museum, Svenskestua med inviterte gjester, og 15. oktober kl 1700 ved Veien Kulturminnepark.